Betaalt u niet teveel aan servicekosten?

De servicekosten voor uw kantoor bestaan vaak uit vaste kosten en variabele kosten. Toch kan het zeer lucratief zijn om als huurder eens kritisch te kijken naar wat u eigenlijk betaalt en waarvoor.
Zijn de servicekosten reëel en in verhouding tot het werkelijke gebruik? Hoe transparant is uw verhuurder eigenlijk als het aankomt op servicekosten?
Enkele voorbeelden uit de praktijk, die misschien ook voor u gelden:

  • Worden uw variabele kosten (energie- en stookkosten) berekend op verbruik of per vierkante meter? Met andere woorden: betaalt u misschien mee aan de rekening van uw buurman die in zijn kleine kantoor vijf keer zoveel werknemers laat werken en misschien ook meer energie verbruikt?
  • Het onderhoud en beheer van de technische installaties wordt vaak doorberekend aan de huurder. Terecht, maar weet u of de installaties ook echt worden onderhouden? Worden de afschriften van onderhoud aan u overlegd bij de rekening?
  • Uw verhuurder neemt waarschijnlijk een aantal praktische verplichtingen van u over (schoonmaak, veiligheids- en energiekeuringen) en alle administratie die daarbij komt kijken. Kunt u zien hoeveel uren hij hiervoor rekent? Zijn de berekende administratiekosten reëel?
  • Neem ieder jaar eens de tijd om na te denken over welke componenten binnen het servicepakket u zelf goedkoper zou kunnen inkopen (schoonmaak, facilitaire kosten, etc.). Is er in het contract ruimte voor eigen inkoop?
  • Het komt regelmatig voor dat bedrijven een kantoor huren in een verder leegstaand gebouw en daarom alleen opdraaien voor de schoonmaakkosten van alle ruimtes. Ook de ruimte die zij zelf niet gebruiken. Het kan in zo’n geval zeer nuttig zijn om eens een goed gesprek aan te gaan met de verhuurder.

Vaak zit er in bovenstaande servicekosten nogal wat marge en is het niet duidelijk of bepaalde services nog wel aansluiten bij uw wensen. Soms worden onverwachte servicekosten, zoals reparaties, zonder overleg aan u doorberekend.
Kijk daarom de komende maanden eens kritisch naar wat u betaalt en waarom. Wellicht valt er ook voor u geld te besparen.

Lees verder…

Douchen in bed

In deze blog geven wij u tips om de zoektocht naar u nieuwe zakelijke woning te vergemakkelijken.Een wat merkwaardige titel voor een blog, maar laat me het u uitleggen. In…
Lees verder

Is uw huurcontract nog up-to-date

Begin op tijd. Dat is het belangrijkste wat wij onze klanten willen meegeven. Een huurcontract heeft doorgaans een opzegtermijn van 12 maanden – en timing is essentieel voor de onderhandeling…
Lees verder