De servicekosten voor uw kantoor bestaan vaak uit vaste kosten en variabele kosten. Toch kan het zeer lucratief zijn om als huurder eens kritisch te kijken naar wat u eigenlijk betaalt en waarvoor.
Zijn de servicekosten reëel en in verhouding tot het werkelijke gebruik? Hoe transparant is uw verhuurder eigenlijk als het aankomt op servicekosten?
Enkele voorbeelden uit de praktijk, die misschien ook voor u gelden:

  • Worden uw variabele kosten (energie- en stookkosten) berekend op verbruik of per vierkante meter? Met andere woorden: betaalt u misschien mee aan de rekening van uw buurman die in zijn kleine kantoor vijf keer zoveel werknemers laat werken en misschien ook meer energie verbruikt?
  • Het onderhoud en beheer van de technische installaties wordt vaak doorberekend aan de huurder. Terecht, maar weet u of de installaties ook echt worden onderhouden? Worden de afschriften van onderhoud aan u overlegd bij de rekening?
  • Uw verhuurder neemt waarschijnlijk een aantal praktische verplichtingen van u over (schoonmaak, veiligheids- en energiekeuringen) en alle administratie die daarbij komt kijken. Kunt u zien hoeveel uren hij hiervoor rekent? Zijn de berekende administratiekosten reëel?
  • Neem ieder jaar eens de tijd om na te denken over welke componenten binnen het servicepakket u zelf goedkoper zou kunnen inkopen (schoonmaak, facilitaire kosten, etc.). Is er in het contract ruimte voor eigen inkoop?
  • Het komt regelmatig voor dat bedrijven een kantoor huren in een verder leegstaand gebouw en daarom alleen opdraaien voor de schoonmaakkosten van alle ruimtes. Ook de ruimte die zij zelf niet gebruiken. Het kan in zo’n geval zeer nuttig zijn om eens een goed gesprek aan te gaan met de verhuurder.

Vaak zit er in bovenstaande servicekosten nogal wat marge en is het niet duidelijk of bepaalde services nog wel aansluiten bij uw wensen. Soms worden onverwachte servicekosten, zoals reparaties, zonder overleg aan u doorberekend.
Kijk daarom de komende maanden eens kritisch naar wat u betaalt en waarom. Wellicht valt er ook voor u geld te besparen.

Lees verder…

Onafhankelijkheid als drijfveer

Mensen vragen mij wel eens naar mijn drijfveren. Drijfveren? Wat bedoel je precies? Nou, waar krijg je energie van? Natuurlijk weet ik direct waarnaar wordt gevraagd, maar die paar tussenvragen…
Lees verder

Ga dichtbij je werk wonen

Je hoort het vaak: “ik ga een baan dichtbij huis zoeken”. De praktijk is echter anders en vandaar ook de titel van deze blog. Er valt soms niet veel te…
Lees verder