Energielabel C

Als u kantoorruimte in gebruik heeft, dan zult u binnenkort een brief ontvangen van de overheid met hierin de melding dat ‘uw’ kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 over minimaal energielabel C moet beschikken. De overheid dreigt zelfs met sluiting van het kantoor als er niet aan deze wettelijke verplichting wordt voldaan. In deze blog – opgesteld door Solved, in samenwerking met advocatenkantoor Bird & Bird – leest u wat uw verplichtingen zijn en hoe u nu vast de gebouweigenaar hierop kunt aanspreken.

Wettelijk kader

In het kader van de doelstelling van het klimaatverdrag van Parijs, heeft de overheid een aantal verduurzamingsmaatregelen ingevoerd, waaronder de energielabel C-verplichting voor kantoren. Op grond van het Bouwbesluit 2012 ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de energielabel C-verplichting bij de eigenaar van het kantoorgebouw, maar voor u als huurder van het kantoorgebouw kan dit ook verregaande gevolgen hebben. Het verbod op het in gebruik nemen of houden van een kantoorgebouw met een energielabel slechter dan C is namelijk een harde eis waarvan niet kan worden afgeweken. In theorie zou het kunnen betekenen dat u per 1 januari 2023 geen gebruik meer kunt maken van het gehuurde. Het is daarom van groot belang dat er ruim voor 1 januari 2023 voldaan is aan de energielabel C-verplichting.

De Label C-verplichting geldt overigens niet voor alle kantoorgebouwen. Zo zijn bijvoorbeeld monumenten, kleine kantoren en kantoren die nog maximaal 2 jaar in gebruik zijn uitgezonderd. In 2030 dienen kantoorgebouwen te voldoen aan energielabel A.

U bent huurder

Als u de kantoorruimte huurt, ligt de belangrijkste verplichting bij de gebouweigenaar. Hij verhuurt u immers kantoorruimte en is in dat licht dus verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, waaronder de label C-verplichting.

De verhuurder heeft overigens alleen de verplichting ten aanzien van zaken die onderdeel uitmaken van het gehuurde. Wanneer u een casco gebouw huurt (dus bijvoorbeeld zonder verlichting en/of klimaatinstallatie), dan bent u mogelijk zelf verantwoordelijk voor de verduurzaming van deze zaken. De exacte ‘spelregels’ ten aanzien van dit onderwerp gaan te ver voor deze blog en zijn sterk afhankelijk van uw huurcontract, waarover wij u bij Solved uiteraard graag individueel adviseren.

U bent eigenaar-gebruiker

Wanneer u naast gebruiker ook de eigenaar van het gebouw bent, dan heeft u dus wel de gehele verplichting om het gebouw te laten voldoen aan het energielabel C.

Wat te doen?

Allereerst is het van belang dat u weet wat uw huidige energielabel is. Deze is vaak als bijlage opgenomen in de huurovereenkomst, maar ook op te vragen via www.ep-online.nl. Houd er rekening mee dat een energielabel 10 jaar geldig is en daarna dus dient te worden vernieuwd.

Indien het energielabel lager is dan C, dan dienen er energiebesparende maatregelen te worden getroffen en is het raadzaam nu vast uw verhuurder schriftelijk te vragen om een plan van aanpak. Welke zaken gaat hij aanpassen, wanneer gaat dit gebeuren en is hiervan overlast te verwachten? Als voorbeeld wilt u natuurlijk niet dat de buitenbeglazing wordt vervangen in hartje winter of de koeling juist in de warmste weken van het jaar.

Voorbeeldbrief

Om u te helpen de eerste stappen te zetten richting uw gebouweigenaar hebben de vastgoedjuristen van Bird&Bird een voorbeeldbrief opgesteld die u gratis kunt gebruiken. Download deze brief hier.Hoe we helpen

Lees verder…