Workplace consultancy

Wat We Doen

Bij elk kantoor huisvestingsproject kijken we bij aanvang naar uw doel en naar wat er feitelijk nodig is. Is dat kostenbesparing? Anders werken? Meer hybride werken? Of meer samenwerken in uw kantoorpand? Misschien kan een slimmer werkplekconcept er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder vierkante meters in uw kantoorpand nodig zijn of draagt dat bij aan een grotere productiviteit. Hoe dan ook, wij helpen u om uw doel op de meest efficiënte manier te bereiken.

Advies bij kantoorinrichting

Wilt u binnen het bedrijf een andere manier van werken gaan omarmen? Is er een plan bijvoorbeeld om meer vanuit huis te werken? Of zijn de plannen om meer in het algemeen vanaf afstand samen te werken, met een deel van de medewerkers op kantoor en een deel thuis zoals bij hybride werken? Elk van die veranderingen vraagt om een aanpassing van het kantoorpand. Hoe moet uw kantoorinrichting eruit gaan zien? Wat zal de functie van het kantoor zijn en welke faciliteiten horen daarbij? Wij zijn er voor onafhankelijk en pragmatisch advies over uw kantoorinrichting. Zodat uw kantoorhuisvesting optimaal aansluit op uw behoeften.

De drive om organisaties verder te helpen door het realiseren van de beste werkomgeving

Solved Way Of Working

In samenspraak zullen we eerst de huisvestingsbehoefte voor de toekomst bepalen. Uiteraard wordt ook onderzocht welke rol het kantoor gaat krijgen en hoeveel oppervlakte optimaal is zodat alle medewerkers productief kunnen werken.

We helpen uw wensen te vertalen naar eisen. Door harde data uit HR-lijsten, Thuiswerkfactor, enquêtes en plattegronden worden aangevuld met informatie uit interviews. Hieruit ontstaat een ruimtelijk programma van eisen en een werkplekconcept.

Aan de hand van het PvE zullen wij een marktinventarisatie uitvoeren van gebouwen die voldoen aan de criteria. Ook wordt gekeken of deze criteria te realiseren is in het huidige kantoor. Hieruit vormt de ‘stay or go analyse’.

In vervolg op eerder genoemde stappen zal de onderhandelingsstrategie worden vastgesteld. Vanuit hier wordt de onderhandeling of transactie gerealiseerd voor een nieuw contract of een heronderhandeling van een bestaand contract.

Met de doelstelling van de organisatie in het achterhoofd en de inventarisatie van de huidige situatie op tafel zal de workplace consultant adviseren welk werkplekconcept het meest geschikt is. Dit werkplekconcept geeft inzicht in vloeroppervlaktes en indeelbaarheid van het nieuwe kantoor.

Solved helpt desgewenst met het passend maken van de locatie door de verbouwing en inrichting te verzorgen. Op deze manier hebben jullie één partij als aanspreekpunt die jullie in het traject ontzorgt.

Solved Way Of Working

Doelstelling & Wensen

In samenspraak zullen we eerst de huisvestingsbehoefte voor de toekomst bepalen. Uiteraard wordt ook onderzocht welke rol het kantoor gaat krijgen en hoeveel oppervlakte optimaal is zodat alle medewerkers productief kunnen werken.

Eisen

We helpen uw wensen te vertalen naar eisen. Door harde data uit HR-lijsten, Thuiswerkfactor, enquêtes en plattegronden worden aangevuld met informatie uit interviews. Hieruit ontstaat een ruimtelijk programma van eisen en een werkplekconcept.

Stay-or-Go

Aan de hand van het PvE zullen wij een marktinventarisatie uitvoeren van gebouwen die voldoen aan de criteria. Ook wordt gekeken of deze criteria te realiseren is in het huidige kantoor. Hieruit vormt de ‘stay or go analyse’.

Contractvorming

In vervolg op eerder genoemde stappen zal de onderhandelingsstrategie worden vastgesteld. Vanuit hier wordt de onderhandeling of transactie gerealiseerd voor een nieuw contract of een heronderhandeling van een bestaand contract.

Interieur Design

Met de doelstelling van de organisatie in het achterhoofd en de inventarisatie van de huidige situatie op tafel zal de workplace consultant adviseren welk werkplekconcept het meest geschikt is. Dit werkplekconcept geeft inzicht in vloeroppervlaktes en indeelbaarheid van het nieuwe kantoor.

Verbouwen & Verhuizen

Solved helpt desgewenst met het passend maken van de locatie door de verbouwing en inrichting te verzorgen. Op deze manier hebben jullie één partij als aanspreekpunt die jullie in het traject ontzorgt.

Referenties

Hoe brengen we weer leven op kantoor

Veel organisaties zien de impopulariteit van het kantoor als zorgelijk. De vraag is of we ons inderdaad zorgen moet maken en hoe we deze zorgen dan kunnen wegnemen.

In deze whitepaper brengen we de gevolgen van de lage bezetting in kaart. En brengen we oplossingsrichtingen aan die gestoeld zijn op ons eigen onderzoek. Dit met als doel een kantooromgeving te maken die werkt. Werkt voor het individu én de organisatie.

Een werkbaar kantoor
Voor de individu en de organisatie
Oplossingsrichtingen

"*" geeft vereiste velden aan

Workplace consultancy

Bij kantoorhuisvesting worden nog vaak ad hoc-beslissingen gemaakt. Maar sluiten de keuzes die u nu maakt wel aan op de ontwikkelingen binnen uw bedrijf? Het loont om hiervoor een doordachte strategie te ontwikkelen. Solved helpt u hierbij, zowel bij het vinden van de juiste kantoorhuisvesting als bij een passende kantoorinrichting. Wij geven u antwoord op de vraag waar kantoorhuisvesting aan moet voldoen en hoe u de ruimte het beste kunt inrichten.

Hybride werken en kantoorinrichting

Onderdeel van onze workplace consultancy is ook de Thuiswerkfactor: een enquête onder uw medewerkers over thuiswerken en hybride werken. Via deze enquête krijgt u inzicht in wie waarom wanneer weer naar kantoor komt en wat voor type werkomgeving daarop aansluit. Ook kunt u uw uitkomsten afzetten tegen een benchmark van meer dan 8.000 respondenten. 

Daarmee krijgt u inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, de cultuur van uw bedrijf en de faciliteiten thuis het toelaten om thuis te werken. En wat dit betekent voor uw kantoor. Dit helpt om de keuzes voor kantoorhuisvesting te laten matchen met de behoeften van uw medewerkers.

Naar de enquête

Solved Escaperoom Hybride Werken

Hybride werken vraagt om een aanpassing van gedrag van de medewerkers en leidinggevenden maar ook van de werkomgeving zelf en de ondersteunende ICT-systemen. Wij gaan uit van de bekende drie-eenheid: Brick (werkomgeving), Bites (ICT) en Behaviour (gedrag). Een hybride vorm van werken is pas succesvol als het gedrag van medewerkers en leidinggevenden en de werkomgeving daarop aansluiten en als er de juiste ondersteunende ICT-voorzieningen zijn.

Bij de Solved escaperoom zoomen we in op het gedragsaspect van hybride samenwerken. En dat op een leuke en uitdagende manier, waarbij teambuilding centraal staat.

Meer weten over de Solved Escaperoom?

Jan Simons van Mobiquity vertelt over hun huisvestingstraject met Solved

Kantoorinrichting en advies

Verwacht van ons geen dikke rapporten, ook geen ingewikkelde Excel-sheets. Nee, wij maken het visueel met heldere weergaven. Dus gaan we voor realistische plannen, handzame gebouw eisen en een praktisch werkplekconcept. Die helpen vervolgens in de zoektocht naar het beste kantoorpand met de best passende kantoorinrichting.

Een verhuizing van kantoor is niet altijd nodig. We kijken graag of uw huidige kantoorpand en het interieur nog passen bij hoe u wilt werken. We kijken bijvoorbeeld hoeveel vierkante meters uw organisatie nodig heeft en welke meubels en spullen er nodig zijn. En we helpen om in de nieuwe kantoorinrichting zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de ruimte. Of dat nu is in een nieuw pand of in uw huidige kantoorpand.

 

Integrale aanpak werkplek design

Met onze diensten hebben we bij Solved één doel: u zoveel mogelijk uit handen nemen op het gebied van uw kantoorhuisvesting. Dit doen we met een integrale aanpak waarin drie expertises samenkomen: kantoorinrichting, kantoor makelaardij en projectmanagement rondom kantoor verbouwing en kantoor verduurzaming. Zo kunnen we u ook helpen bij de zoektocht naar een nieuw kantoorpand, het heronderhandelen over uw huurovereenkomst of bij het ontwerpen en realiseren van de meest optimale kantoorinrichting.

Daarbij bewaken we altijd de kwaliteit, het budget en de planning, waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Doordat we de drie expertises bij elk project betrekken en daarbij steeds over de schutting van de expertisegebieden kijken, kunnen we uw doel bij elke beslissing zo goed mogelijk dienen.