Download Whitepaper – Hoe brengen we weer leven in het kantoor

Veel organisaties zien de impopulariteit van het kantoor als zorgelijk. In gesprek met onze klanten horen wij dezelfde geluiden.

Moeten we ons zorgen maken en hoe halen we deze zorgen weg?

Ons eigen onderzoek (de Thuiswerkfactor) laat zien dat gemiddeld 46% van de mensen op kantoor wil zijn. De meest recente bezettingsgraad metingen in de praktijk wijzen op een nog lagere realiteit van gemiddelden van 30% en 40%. Let wel, dit zijn cijfers van reguliere periodes zonder vakantieperiodes of lockdowns.

We zullen dit als de nieuwe realiteit moeten beschouwen.

In deze whitepaper brengen we de gevolgen van de lage bezetting in kaart. En brengen we oplossingsrichtingen aan die gestoeld zijn op ons onderzoek en ervaringen. Dit met als doel een kantooromgeving te maken die werkt. Werkt voor het individu én de organisatie

Whitepaper - Hoe brengen we weer leven in kantoor?

"*" geeft vereiste velden aan