U heeft er wellicht al over gehoord in het nieuws: energielabel C wordt verplicht voor kantoren. Misschien heeft u ook al een brief ontvangen van de overheid om u daarop te wijzen. Maar welke gevolgen heeft dit voor u als huurder, gebruiker of eigenaar van een pand? En wat wordt er nu van u verwacht? In deze blog – die we samen met advocatenkantoor Bird & Bird hebben geschreven – leest u wat uw verplichtingen zijn en hoe u de gebouweigenaar hierop kunt aanspreken.

Energielabel C verplicht voor kantoren

Als u kantoorruimte in gebruik heeft, dan zult u binnenkort een brief ontvangen van de overheid met de melding dat “uw” kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C moet hebben. De overheid dreigt zelfs met sluiting van kantoren die niet aan deze wettelijke verplichting voldoen.

Hoeveel kantoren hebben energielabel C?

Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat in juli 2021 zo’n 65.000 kantoren niet aan de label C-verplichting voldeden. Van alle kantoren voor wie deze nieuwe verplichting geldt, heeft 12% energielabel D of lager. Daarnaast heeft 48% van de kantoren nog geen energielabel geregistreerd. De overige 40% heeft al energielabel C of hoger en hoeft dus niet per direct actie te ondernemen.

Hoe behaalt u energielabel C?

Als uw pand op dit moment een energielabel lager dan C heeft, dan zijn er energiebesparende maatregelen nodig om dit te verhelpen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan nieuwe isolatie, zonnepanelen op het dak of betere beglazing.

Wat is energielabel C voor kantoren?

Voordat we verder uitweiden over het energielabel C dat nu verplicht is, eerst een prangende vraag: wat is energielabel C? Een energielabel varieert tussen A en G, waarbij A staat voor een heel energiezuinig pand en G voor een pand dat het juist slecht doet qua energiezuinigheid. Energielabel C betekent dus dat een kantoorpand een redelijk laag energieverbruik heeft, vaak doordat er een aantal energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

Voor het energielabel wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid verbruikte fossiele energie, eventuele tocht door slecht isolatiemateriaal, of er zonnepanelen aanwezig zijn of niet en wat voor kozijnen het pand heeft. Een energielabel C komt neer op een energieverbruik tussen de 190,01 en 250 kWh per vierkante meter per jaar.

Welk energielabel heeft mijn kantoorpand?

U kunt inzicht krijgen in het label van uw kantoorpand via EP-online.nl. Ook is uw energielabel vaak opgenomen als bijlage bij de huurovereenkomst.

Wat houdt de energielabel C-verplichting in?

In het kader van de doelstelling van het klimaatverdrag van Parijs, heeft de overheid een aantal verduurzamingsmaatregelen ingevoerd. De energielabel C-verplichting voor kantoren is er daar één van.

Op grond van het Bouwbesluit 2012 ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de energielabel C-verplichting bij de eigenaar van het kantoorgebouw. Maar ook voor u als huurder van het kantoorgebouw kan dit vergaande gevolgen hebben. De belangrijkste daarvan? Als uw kantoorgebouw een energielabel slechter dan C heeft, geldt er een verbod om het kantoorgebouw in gebruik te nemen of te houden. Dit is een harde eis waarvan niet kan worden afgeweken.

In theorie kan dit betekenen dat u per 1 januari 2023 geen gebruik meer kunt maken van het gehuurde pand. Het is daarom van groot belang om ruim vóór 1 januari 2023 te voldoen aan de energielabel C-verplichting.

Overigens blijft het niet bij de label C-verplichting. Hier wordt later nog een schepje bovenop gedaan: in 2030 dienen alle kantoorgebouwen te voldoen aan energielabel A.

Uitzonderingen op de label C-verplichting

De label C-verplichting geldt niet voor alle kantoorgebouwen. Zo geldt een uitzondering voor onder meer monumenten, kleine kantoren en kantoren die nog maximaal twee jaar in gebruik zullen zijn.

De gevolgen als u huurder bent

Als u de kantoorruimte huurt, ligt de belangrijkste verplichting bij de gebouweigenaar. Hij verhuurt u immers kantoorruimte en is in dat opzicht dus verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. Daaronder valt ook de label C-verplichting.

De verhuurder heeft overigens alleen de verplichting voor zaken die onderdeel uitmaken van het gehuurde. Wanneer u een casco gebouw huurt (bijvoorbeeld zonder verlichting en/of klimaatinstallatie), dan bent u mogelijk zelf verantwoordelijk voor de verduurzaming van deze zaken. De exacte regels ten aanzien van dit onderwerp gaan te ver voor deze blog en zijn sterk afhankelijk van uw huurcontract. Uiteraard adviseren wij u bij Solved graag individueel over de gevolgen voor u.

De gevolgen als u eigenaar-gebruiker bent

Als u naast gebruiker ook de eigenaar van het gebouw bent, dan heeft u wel de gehele verplichting om het gebouw te laten voldoen aan energielabel C.

Dus, wat te doen?

Allereerst is het van belang dat u weet wat uw huidige energielabel is. Deze is vaak als bijlage opgenomen in de huurovereenkomst, maar is ook op te vragen via EP-online. Houd er rekening mee dat een energielabel tien jaar geldig is en daarna vernieuwd moet worden.

Heeft uw pand een energielabel lager dan energielabel C? Dan zijn er energiebesparende maatregelen nodig om aan de verplichting te voldoen. Het is in dat geval aan te raden om uw verhuurder tijdig schriftelijk te vragen om een plan van aanpak. Welke zaken gaat hij aanpassen? Wanneer gaat dit gebeuren? En welke overlast kunt u hiervan verwachten? Het zou bijvoorbeeld niet prettig zijn als de buitenbeglazing hartje winter wordt vervangen of de koeling juist in de warmste weken van het jaar.

Voorbeeldbrief

Om u te helpen de eerste stappen te zetten richting uw gebouweigenaar hebben de vastgoedjuristen van Bird&Bird een voorbeeldbrief opgesteld die u gratis kunt gebruiken. Download deze brief om uw verhuurder te wijzen op de energielabel C-plicht hier.

Meer weten over het energielabel van uw kantoor?

Bent u geïnteresseerd in verduurzaming van uw kantoorpand? Of wilt u meer weten over uw verplichtingen en mogelijkheden nu voor kantoren energielabel C verplicht is?

Wij denken hierin als vastgoedspecialist graag mee. Neem gerust contact op

Meer informatie nodig over dit onderwerp?

Wij denken als vastgoedspecialist graag met u mee. Neem gerust contact met ons op!

Lees verder…

Onafhankelijkheid als drijfveer

Mensen vragen mij wel eens naar mijn drijfveren. Drijfveren? Wat bedoel je precies? Nou, waar krijg je energie van? Natuurlijk weet ik direct waarnaar wordt gevraagd, maar die paar tussenvragen…
Lees verder