Je hoort het vaak: “ik ga een baan dichtbij huis zoeken”. De praktijk is echter anders en vandaar ook de titel van deze blog. Er valt soms niet veel te kiezen of die droombaan ligt nu eenmaal wat verder weg. Maar waar liggen de grenzen en wat is de impact als uw bedrijf verhuist? In deze blog geven we u wat tips omtrent dit onderwerp.

De statistieken

Volgens het CBS is de gemiddelde woon-werk reisafstand met de auto 22,2 km (een afstand die al ruim 10 jaar op een gelijk niveau ligt), maar een groot deel van de Nederlandse medewerkers heeft een woon-werkafstand van meer dan 35 km. In onderstaand kaartje is duidelijk te zien dat wonen buiten de randstad een langere reisafstand tot gevolg heeft.

Volgens onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx besteden Nederlandse werknemers gemiddeld 1 uur en 39 minuten per dag aan woon-werkverkeer, het langst in heel Europa. Echter is één op de vijf werknemers 90 minuten of meer onderweg voor een enkele reis van of naar het werk en overweegt 28% hiervan actief op zoek te gaan naar een andere werkgever.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat gemiddeld 28% van de Nederlandse medewerkers 1 dag per week thuiswerken en 15% meerdere dagen per week gebruik maken van het ‘thuiskantoor’.

Reistijden analyse

Uit de onderzoeken blijkt dat de reistijd belangrijker is dan de reisafstand. De reisafstand wordt immers vaak gecompenseerd door de werkgever, denk hierbij aan een kilometervergoeding. Een lange reistijd betekent gewoonweg minder privétijd en levert dus ook het meest onvrede op. In uw zoektocht naar een nieuwe vestigingslocatie is het dus cruciaal vooraf inzicht te krijgen in de impact die een verhuizing heeft voor uw medewerkers.

Hiervoor kunt u een reistijdenanalyse laten uitvoeren. Bij autogebruik wordt gekeken naar reistijd en -afstand, bij openbaar vervoer wordt de reistijd van deur tot deur gemeten. Bij de analyse is het van belang te weten wat het huidige vervoersmiddel is en hoeveel dagen per week de medewerker daadwerkelijk op kantoor is.

Op basis van de resultaten van de reistijden analyse kunt u – in ieder geval op het vlak van bereikbaarheid – een weloverwogen keuze maken.

Milieuvoordelen

Naast de verandering voor uw medewerkers kunt u bij een verhuizing ook de CO2 uitstoot van uw organisatie structureel reduceren door de reisafstand te verminderen en/of de bereikbaarheid met trein te verbeteren. Milieu Centraal heeft onderzoek gedaan naar CO2 uitstoot per vervoersmiddel waarbij de gemiddelde auto een uitstoot heeft van 220 gram per kilometer(1). Reizen met de trein is daarentegen volledig CO2 neutraal; NS en de andere spoorvervoerders rijden volledig op windstroom.

Twee rekenvoorbeelden:

  1. U verhuist uw bedrijf naar een locatie waarmee de gemiddelde reisafstand wordt verlaagd met 17% (van 40 naar 30 km enkele reis). Uitgaande van 120 medewerkers die per auto reizen zou een CO2 reductie behaald kunnen worden van 116 ton per jaar.
  2. Als u nu ook naar een stationslocatie verhuist waardoor het merendeel van uw medewerkers kiest voor het OV kan de CO2-reductie oplopen tot maar liefst 407 ton per jaar.

Uiteraard zijn deze getallen indicatief, maar geven wel een idee bij de impact. Ter illustratie: de CO2-uitstoot van een gemiddeld huishouden in Nederland bedraagt per jaar circa 7 ton(2).

Satellietkantoren

Een afweging die veel organisaties maken is één centraal kantoor versus landelijke kleinere kantoren, zogenaamde satellietkantoren. Een voordeel voor dit laatste huisvestingsconcept is dat medewerkers minder reisbewegingen hoeven te maken om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Satellietkantoren kunnen ‘eigen’ kantoren zijn of bijvoorbeeld worden ondergebracht bij aanbieders van co-working ruimten zoals Regus, Spaces of WeWork. Binnenkort zullen we in een blog verder ingaan op de voor- en nadelen van deze flexibele werkplekoplossingen.

Hoe verder?

Het is dus om meerdere redenen van belang om inzicht te krijgen in de reistijden/afstanden én de wijze waarop uw medewerkers naar kantoor komen. Hieronder hebben we enkele belangrijke stappen voor u op een rij gezet.

  • Stel vast wat uw doelstellingen zijn ten aanzien van CO2 reductie en bereikbaarheid voor de medewerkers.
  • Begin met het uitvoeren van een reistijden analyse. Op basis van de postcodes van uw medewerkers en de huidige – of gewenste(!) – vervoerswijze kunt u de ideale huisvestingslocatie(s) bepalen vanuit een bereikbaarheidsperspectief.
  • Als de keuze voor de nieuwe huisvesting wezenlijk afwijkt van het huidige beleid, zorg dan dat uw medewerkers worden meegenomen in het proces en de gevolgen (positief en negatief) duidelijk zijn.

Uiteraard helpen wij u graag met dit complexe vraagstuk zodat ook uw medewerkers straks trots kunnen vertellen dat hun baan dicht(er)bij huis is!

Bronnen:

(1) https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/fiets-ov-of-auto/

(2) https://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/hoeveel-is-de-co2-uitstoot-van-een-nederlands-huishoudenBlogoverzicht

Lees verder…

Douchen in bed

In deze blog geven wij u tips om de zoektocht naar u nieuwe zakelijke woning te vergemakkelijken.Een wat merkwaardige titel voor een blog, maar laat me het u uitleggen. In…
Lees verder