Het is bijna dagelijks in het nieuws: het stikstofbesluit. Ver van het bed of een grote bedreiging voor uw huisvestingsplannen?

Achtergrond

In het verkeer, in de bouw en bij landbouw komt er stikstof vrij. Dat kan (beschermde) natuurgebieden in worden geblazen en schade veroorzaken. Stikstof zorgt er namelijk voor dat de bodem verzuurt. Bedrijven mochten onder de huidige wetgeving in Nederland (het Programma Aanpak Stikstof) bouwen wat ze wilden bouwen, al zorgde dat – volgens de Europese regels – voor te veel stikstofuitstoot. Als er in de toekomst maar natuurherstel plaatsvond, dan kon er volgens het PAS toch gewoon gebouwd worden. In de praktijk was echter niet aan te tonen of en hoe deze compensatie zou plaatsvinden.

Bovenstaande voelt dus een beetje alsof je geld uitleent en er de ontvanger op zijn blauwe ogen op moet vertrouwen dat hij het ooit terugbetaalt.

De Raad van State heeft recent geoordeeld dat het PAS van Nederland niet voldoet aan Europese regels en dus van tafel gaat. Er mag daarom niet langer zomaar overal gebouwd worden en er moet worden gecompenseerd voor stikstof. Dit is vastgelegd in het Stikstofbesluit.

Directe gevolgen

In de pers wordt veel geschreven over de impact die het Stikstofbesluit heeft op bouwactiviteiten in de nabijheid van de ruim 160 kwetsbare natuurgebieden, genaamd Natura-2000 gebieden. Volgens diverse media gaat het maar zo om 18.000 bouwprojecten zoals woonwijken en grote infrastructurele projecten, maar ook om het verlagen van de maximumsnelheid op bepaalde snelwegen en de opening van luchthaven Lelystad staat wederom op losse schroeven.

Volgens diverse belangenorganisaties zal het Stikstofbesluit leiden tot een aanzienlijk aantal faillissementen bij bouwbedrijven. Dit zou het gevolg zijn van het wegvallen van projecten en een verder oplopend tekort aan woningen. De beleggersclub Neprom heeft ook aan de alarmbel getrokken met het verzoek om een noodwet in te stellen.

En dus is er een grote impasse ontstaan en zal de commissie-Remkes zeer binnenkort met een ‘stikstofadvies’ komen om de 18.000 gestrande projecten en de toekomstige plannen weer vlot te trekken.

Bedreiging voor uw onderneming?

Het mag geen verrassing zijn dat als u varkensboer bent, het Stikstofbesluit u direct zal raken. 70% van de stikstofproductie komt namelijk vanuit de landbouw en hier valt dus de meeste winst te behalen. Maar ook als u een kantoor of bedrijfshal zou willen bouwen is de kans groot dat de bouwvergunning wordt aangehouden aangezien lokale overheden nog niet kunnen (of durven) inschatten welke impact bouwprojecten hebben op nabijgelegen natuurgebieden.

Hieronder heb ik nog even de belangrijkste punten voor u onder elkaar gezet:

  • Projecten in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden die de stikstofuitstoot verhogen (bijvoorbeeld door extra autoverkeer) zonder directe compensatiemaatregelen zijn niet meer toegestaan.
  • Nieuwbouw van kantoren en bedrijfsruimten worden getoetst op de stikstof impact. Bij renovatie kan ervan worden uitgegaan dat de stikstof uitstoot wordt verlaagd, denk hierbij aan het vervangen van een oude gasgestookte CV installatie.
  • Eenvoudige verbouwingen (zoals de herinrichting van uw kantoor) worden niet geraakt door het Besluit.
  • Laat u tijdig informeren over de mogelijke vertragingen bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor nieuw- of verbouw om te voorkomen dat u in tijdsnood komt.

Lees verder…

Hoe maak ik mijn kantoor duurzaam? En waarom?

Grofweg zijn er twee manieren waarop wij bedrijven en organisaties helpen bij het zoeken en/of inrichten naar een duurzamere werkomgeving. Tijdens het zoeken naar nieuwe huisvesting, kunnen wij zorgen voor…
Lees verder
Lage bezetting kantoor piek en daldagen

Piekeren over pieken

Op dinsdag en donderdag puilen de kantoren uit en op vrijdag kun je een kanon afschieten. Dit fenomeen zien we bij veel van onze klanten. Wij houden niet van piekeren…
Lees verder

Te gast op kantoor!

Koester, verleid, verbind, verwen. Werk Privé Balans 60% van de mensen uit ons onderzoek geeft aan in de toekomst graag te willen blijven thuiswerken omdat het schakelen tussen werk-privé zo…
Lees verder