De Raad voor Onroerende Zaken heeft haar model bankgarantie per 4 juni 2018 vernieuwd, onder druk van de bankensector die het oude model niet meer wilde accepteren. Het overleg hierover is echter gestrand, dus ook het nieuwe model wordt nog niet door alle banken omarmd. Dit kan een risico vormen voor een huurder, bijvoorbeeld wanneer deze bij ondertekening van een huurovereenkomst akkoord is gegaan met een bankgarantie conform het ROZ-model.

Een bankgarantie is soms een onmisbaar onderdeel van een huurtransactie. Het dient immers de verhuurder te behoeden voor een financiële strop bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een faillissement. Tot begin juni hanteerde de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een eigen model voor een bankgarantie. Dat model stond bij de banken al geruime tijd ter discussie. Banken waren onder andere bang dat zij bij faillissement van een huurder zouden opdraaien voor leegstandsschade. Hierop zijn banken zelf verschillende modellen gaan gebruiken, wat onhandig is voor verhuurders en huurders.

Verrassingen achteraf

Regelmatig wordt in huurovereenkomsten van de ROZ verwezen naar een bankgarantie conform het ROZ-model. Huurders realiseren zich dan niet dat dit model door veel banken niet geaccepteerd wordt. Wanneer een huurovereenkomst al getekend is kan verhuurder echter eisen dat een bankgarantie conform dit model wordt geleverd. Een huurder moet dan naarstig op zoek naar een financier die wel conform deze uitgangspunten garant wil staan.Het voert te ver om hier juridische verhandelingen uiteen te zetten, maar duidelijk is dat er een nieuw model voor een bankgarantie moest komen dat weer breed in de markt geaccepteerd zou worden. De ROZ heeft daarom per 4 juni jl. een nieuw model voor een bankgarantie geïntroduceerd. Dit nieuwe ROZ-model bankgarantie moet nu verschillende interpretaties van het bankgarantie- model voorkomen. Maar dat kan alleen als de banken en de verhuurders dit nieuwe ROZ-model bankgarantie gaan gebruiken. Jammer genoeg is het de ROZ niet gelukt de nieuwe bankgarantie in goed overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) te realiseren. Zowel ROZ als NVB zijn het niet eens geworden over de formulering van het betalingsverzoek van een verhuurder en de wens van de NVB om de bankgarantie een eindig karakter te geven. En zo is er in de schaakpartij tussen ROZ en NVB een patstelling ontstaan.

Hoe nu verder?

Solved hoopt dat er snel overeenstemming komt over een model dat door alle partijen wordt geaccepteerd, waarbij de stem van de huurder niet mag ontbreken. Solved ziet voor de korte termijn drie werkbare opties:

  1. Stel bij een request for proposal al het bankgarantiemodel van uw bank voor of geef aan dat er geen extra zekerheid geboden wordt.
  2. Kies voor een concerngarantie of borg om de discussie te vermijden.
  3. Teken geen huurovereenkomst voordat verhuurder en bank akkoord zijn met een bankgarantie.
  4. De beste garantie op een goede huurovereenkomst is natuurlijk door het inschakelen van Solved …

Lees verder…