Bose

0

0

FTE

Wat heeft Solved gedaan?

Solved heeft het programma van eisen voor het nieuwe kantoor opgesteld. Op basis van deze uitgangspunten is vervolgens het aanbod in kaart gebracht en middels een financiële en kwalitatieve vergelijking aan de opdrachtgever gepresenteerd. Na keuze van Bose heeft Solved de commerciële en contractonderhandelingen gevoerd.