Staatsbosbeheer

0

0

FTE

Wat was het project?

In samenwerking met de manager bedrijfsvoering en de directie heeft Solved een analyse gemaakt van de bestaande situatie en verplichtingen. Vervolgens is een programma van eisen opgesteld waarbij, met behulp van een projectmanager is gekeken naar de mogelijkheden om het Nieuwe Werken in te voeren. Een aantal regiokantoren zijn verbouwd en opnieuw ingericht. Voor andere regiokantoren is gekozen voor een verhuizing. Voor alle locaties zijn nieuwe huurcontracten uit onderhandeld die de posities van Staatsbosbeheer beter waarborgen en waarbij substantiële besparingen zijn gerealiseerd op de huisvestingslasten.

Solved werkt sinds 2012 als exclusief huisvestingsadviseur voor Staatsbosbeheer.